Allmänmedicin

På mottagningen utförs allmänmedicinska undersökningar för akuta och kroniska sjukdomar. Blodtrycksmätning, 24-timmars-blodtrycksmätning, EKG, Långtids-EKG under 1-2 dygn, Spirometri, Inhalationsbehandling av astma, Öron spolning, Diabetesgenomgång och Dietrådgivning.

Vi utför även flera prover med snabbsvar som Blodsocker, HbA1c (koncentrationen av glukos i blodplasman), CRP (snabbsänka), Halsprov, (Strep A-test), Hb, SR (sänka) och urinprov. Alla andra serumprover och odlingar skickas till Unilabs laboratoriet i Skövde och Sahlgrenska.

Vi är generösa på att utreda akuta och kroniska sjukdomar med provtagning, vanlig röntgen, Datortomografi (DT), Magnet röntgen (MR), Ultraljud, Echo-kardiografi, mm. Dessutom skickar vi remisser till andra specialister och sjukhus för vidare utredning och åtgärd.

En hälsoundersökning utförs för patienter med kroniska sjukdomar eller ärftliga sjukdomar i familjehistorien för att förebygga risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, som hjärtinfarkt och stroke (hjärnblödning eller hjärninfarkt sk ”propp”).  Hälsokontrollen inkluderar blodtrycksmätning, längd- och viktkontroll, beräkning av BMI, urinprov, blodprov; Hb, SR, blodsocker, blodfetter, njur- och leverprover, sköldkörtelprov (TSH) för kvinnor > 40 år, prostataprov (PSA) för män > 45 år.

Hälsokontroller på patientens begäran omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet. Vanligtvis är det läkaren som bestämmer om en undersökning skall göras eller ej och det beror på vilka symptom patienten har.

Läkarbesök: 300 kr, frikort efter 1150 kr. Barn & ungdomar under 20 år gratis. Frikort gäller.

Du behöver inte lista Dig hos oss utan alla patienter kan komma oavsett var de är listade eller bor.