Blyggdläppsförminskning för vuxna kvinnor

Olika former av korrektioner i och omkring kvinnans könsorgan kan av olika skäl vara önskvärda. Efterfrågan på intimkirurgi har ökat avsevärt genom de senaste åren och man kan urskilja ingrepp på de yttre genitalia och de inre.

Ingreppen på de yttre omfattar korrektioner av de yttre och de inre blygdläpparna och har huvudsakligen en estetisk betydelse men kan naturligtvis även ha en fysisk/mekanisk indikation.

Gemensam orsak för kvinnans behov eller önskemål är att de yttre genitalia genom graviditeter, födslar eller med stigande ålder utvidgas och ger sken av att bli slappare och större.

Alla dessa operationer kan utföras i lokalbedövning kombinerat med lugnande medicin. 

Inre Blygdläppar:

De inre blygdläpparna övergår framtill i två veck, som omsluter klitoris. Klitoris och de inre blygdläpparna motsvarar ollonet och förhuden hos mannen.

Operationen minskar de inre blygdläpparna således, att de kommer att hamna innanför och i nivå med de yttre blygdläpparna.

Antingen görs en längsgående reduktion som ger ett längsgående ärr på toppen av blygdläppen eller så kan en plastik göras genom ett V-format snitt mitt på blygdläppen, således att blygdläppen görs kortare. Klitorisområdet ligger härmed helt utanför den kirurgiska manipulationen och skadas definitivt inte. Ärret efter denna plastik ligger vertikalt mitt på blygdläppen.

Yttre Blygdläppar:

Ofta är detta ett mindre vanligt problem. Stora blygdläppar kan dels utgöra ett mekaniskt hinder förutom att vara estetiskt störande. Då är tjockleken, oftast den mer framträdande egenskapen som önskas ändrad. Genom en längsgående uttunning av blygdläppen uppnås en försmalning. Ärret kommer att ligga på toppen av blygdläppen och det är lika långt som man förtunnat. En bestående bedövningskänsla kan förekomma.