Födelsemärken

Den senaste tiden har det skrivits allt mer och talats allt mer om födelsemärken och malignt melanom. Malignt melanom har länge varit den cancerform som ökat starkast, men tack vare att man är mer observant på risken med malignt melanom har denna ökning nu upphört. Man utvecklar i takt med att man blir äldre allt fler födelsemärken eller leverfläckar som de också kallas. Vanligtvis är dessa inte alls farliga.

Malignt melanom
Ibland kan dock ett befintligt födelsemärke förändras så att det utvecklas till ett malignt melanom. Ofta brukar man då notera att födelsemärket förändras så att det blir ojämnt pigmenterat, växer i storlek, blir svartare än vad det varit eller börjar klia eller på annat sätt beter sig som det inte gjort förut. Det är just denna förändring du skall vara särskilt observant på.

Bästa behandlingen för malignt melanom är just att ta bort en fläck i god tid innan den hunnit bli ”farlig” dvs. innan den utvecklats till ett malignt melanom eller något av dess förstadier. Eftersom födelsemärken kan utvecklas till malignt melanom bör födelsemärken som man tar bort skickas för mikroskopisk analys (canceranalys).

Födelsmärken av denna sort skall ALDRIG tas bort med laser utan skickas födelsemärket på analys.

Allt är inte födelsemärken
Alla fläckar på kroppen är inte födelsemärken. Det finns flera olika sorters hudförändringar. En vanlig typ av hudförändringar är sk seborroiska keratoser. De kan tyckas vara ganska lika vanliga födelsemärken men är vanligtvis mer skrovliga på ytan. Dessa kan man ta bort utan att skicka de till analys.

Prickar
De flesta prickar kan tagas bort med lokalbedövning. Efter de flesta prickborttagningar kan huden slutas direkt med stygn. Om pricken eller hudförändring är mycket stor eller elakartad måste man ibland täcka defekten med hud från en annan del av kroppen.

Risker med prickborttagning:
Varje kirurgisk operation inkluderar en viss grad av risk. Det är viktigt att du förstår riskerna förknippade med prickborttagning. Ett persons beslut att låta sig opereras är baserat på en jämförelse mellan riskerna och fördelarna med operationen. Även om de flesta patienter inte upplever någon komplikation bör du känna till och förstå innebörden av dem.