Svettbehandling

Att man svettas är nödvändigt för att reglera kroppens temperatur. När svettkörtlarna i huden får signaler ifrån det sympatiska nervsystemet, produceras svett. Överföringen av signaler, ifrån nerven till svettkörtlarna, sker med hjälp av ett kroppskemiskt ämne som heter acetylcholin. Hos 1 % av befolkningen är svettproduktionen större än det som behövs för att reglera kroppstemperaturen, det kallas för hyperhidros. Uttalad svettning eller hyperhidros är ärftlig i cirka 40%. Många människor upplever hyperhidros som ett stort socialt problem eftersom uttalad svettning ofta ger våta fläckar på kläderna, en del kläder förstörs och ofta känns en dålig lukt. Fuktiga händer kan ofta medföra att man försöker undgå att ta i hand med andra.

Finns det behandling för uttalad svettning?
Det finns många metoder vid uttalad svettning, tex. lokalbehandling, strömbehandling, tabletter, injektioner och även kirurgiska behandlingar.
När svettproblemet inte är så stort kan det vara värt att försöka med receptfria deodoranter som innehåller aluminiumklorid. Sådana finns att köpa på apoteket.

Vad finns det för läkemedel?
Anticholinergikum är ett läkemedel som hämmar frisättning av acetylcholin och kan därför reducera svettning. Tabletterna verkar dessvärre inte specifika mot svettning utan påverkar också andra funktioner där överföring av acetylcholin är involverat. Man kan tex. få biverkningar som muntorrhet, förstoppning och nedsatt synskärpa.

Vad innebär kirurgisk behandling?
1) Utskrapning av körtelväv med fettsugningskanyl (i armhålor): Behandlingsresultatet har visat sig vara av varierande grad.

2) Direkt excision: den delen av huden i armhålorna där svettningen är mest uttalad kan skäras bort. Ärr som är både kosmetiskt fula och hämmande kan dessvärre uppstå.

3) Transthoracal endoskopisk sympatectomi: den nerv som stimulerar till svettning skärs av eller sätts en klämma på så att impulserna inte når fram till tex. handflatan. En effektiv metod men som kräver narkos. Ingreppet kan medföra skador på lungorna och sänka hjärtrytmen, 60-70% av patienterna upplever en kompensatorisk svettning efter operationen, dvs. att de svettas på andra ställen på kroppen än tidigare.

Svettbehandling Med Botox
Botox används för att förhindra nervsignaler att nå svettkörtlarna. Läkemedlet injiceras i mycket små utspädda doser så att det är helt ofarligt för kroppen. Behandlingen har endast en lokal verkan, dvs. påverkar bara det injektionsområdet, men inte övriga organ. Biverkningarna är få och de som kan uppkomma är blåmärken i injektionsområdet som fort går över samt nedsatt förmåga i cirka 2-3 veckor utav det sk. pincettgreppet vid handsvettsbehandling. Det tar cirka en veckas tid för att få full effekt av behandlingen. Effekten av Botox varar ca 5-6 månader men kan också vara kortare eller längre tid. Efter behandlingen går det bra att leva precis som vanligt.

Förberedelser inför behandlingen
1) För behandling av händer: Smörj in området som ska behandlas med Emla salvan cirka 1-1,5 timme före behandlingen. Ta på plasthandskar eller liknande för att bevara bedövningssalvan mot huden.

2) För behandling av armhålor: Raka dig i armhålorna någon dag före behandlingen för att undvika hudirritation. Det kan vara bra att ha en oöm t-shirt med sig om det skulle uppkomma fläckar efter behandlingen.

Behandling av Handsvett
Behandlingen börjar med att handflatorna bedövas genom ett par injektioner (nervblockader) i handlederna. Därefter sprutas ytterst små mängder av Botox in med en fin nål mycket ytligt, men på flera ställen i handflatorna och på fingrarna.

Effekten sitter i cirka nio månader. En del får en övergående, lätt kraftnedsättning i pincettgreppet, för övrigt finns det inga biverkningar rapporterade.

Behandling av Armsvett
Före behandlingen görs ett svettest där man kartlägger svettkörtlarnas utbredning och sedan sker behandlingen med små punktformiga injektioner med en mycket tunn nål. Svettest utförs med hjälp av Jodlösning och stärkelse som stryks på huden. Behandlingen är inte särskilt smärtsam. Effekt på svettningen kommer inom en vecka.