PRP (Platelet Rich Plasma)

Vad är en PRP injektionsbehandling?

PRP är inte en ny behandling på marknaden, utan den har funnits sedan länge inom kirurgi och idrottsmedicin. Behandlingen har på senare tid börjat användas mer i estetiska syften för att förbättra hår- och hudkvalité. Den är en naturlig behandling med blodplasma som innehåller en förhöjd nivå av blodplättar (trombocyter) än den normala blodkoncentrationen, plus andra cytokiner som kan stimulera läkning av vävnaderna.

Hur går det till?

Man tar 1–2 rör med blod från patienten. Blodet centrifugeras för att skilja ut plasma med blodplättar från resten av blodet. Denna plasman injiceras med små stick i huden eller hårbotten. Blodplättarna ger där ifrån sig tillväxthormoner som sätter igång blodcirkulationen och celldelningen. Detta i sin tur leder till att de föråldrade hudceller återhämta sig och blir fräschare och de svaga hårsäckarna återhämtar sig och håret blir starkare, tätare och finare. Behandlingen tar ca 20–40 minuter. Efter behandlingen ska patienten inte träna eller duscha på 24 timmar.

PRP-behandling för hårtillväxt:

Det är framförallt genetiskt håravfall (androgen alopecia) och fläckvist håravfall (alopecia areata) som behandlas med PRP-injektioner. Denna fungerar allra bäst på kvinnor och yngre män som just började märka att håret blivit tunnare, samt för personer som redan har genomgått en hårtransplantation. Det finns egentligen ingen åldersgräns på denna behandling. Den kan utföras på hela eller delar av hjässa, ögonbryn och skäggväxt.

PRP-behandling för hudföryngring:

PRP användas på andra delar av kropp som ansikte, hals, dekolltage och händer. Dessa områden åldras först och PRP kan ge en föryngrade effekt på dem. Ju tidigare du börjar med behandlingen, desto bättre resultat man få.

Gör det ont med en PRP behandling?

Behandlingen skapar endast lite obehag vid stick. Vi använder bedövningssalva inför behandlingen och nålarna som används vid injiceringen är mycket tunna och byts regelbundet ut längs med behandlingen för att minimera obehaget. Vissa patienter upplever att det bränner till lite vid injektionerna. Hudens tjocklek och karaktär skiljer sig mellan olika områden, vilket gör att vissa områden är mer känsliga än andra. Efter en PRP behandling kan det pirra i huden/hårbotten under några timmar och lätt svullnad kan ibland ses under de 1–2 närmste dagarna.

Vem passar PRP för?

De som röker och konsumerar mycket alkohol är inte idealiska för en PRP behandling pga sämre trombocytfunktion och blodcirkulation. Anti-inflammatoriska läkemedel blockerar trombocytaktivitet. Sådan behandling bör avbrytas minst 7 dagar före PRP-behandlingen och kan återupptas efter en vecka. Håravfall till följd av cellgifter efter strålbehandling svarar med största sannolikhet inte på denna behandling.

Resultat av en PRP hårbehandling:

Man rekommenderar tre stycken behandlingar att börja med, men redan 3–4 veckor efter första behandlingen kan man notera att håravfallet minskar. Efter en månad gör man den andra behandlingen. De patienter som har genomgått en PRP- kur har en märkbar hårtillväxt och tjocklek inom 3–6 månader. För att bibehålla de positiva resultaten rekommenderas enstaka behandlingar till och från.

Risker?

PRP-behandlingen ger inga biverkningar, eftersom att behandlingen består av kroppens egna celler och den inte innehåller några läkemedel eller kemikalier. Behandlingen utgör ingen risk för överkänslighet eftersom blodplättarna kommer från patientens egna blod.