Hälsoundersökning

Hälsokontroller omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvården, utan de kan utföras privat. Man kan vara frisk men vill ändå kontrollera sitt hälsotillstånd. En hälsoundersökning är en bra investering för hälsan och framtiden. Olika riskfaktorer kan fångas upp och eventuella sjukdomar kan förebyggas i tid. Utifrån resultatet får man råd om hur man kan gå vidare för att behålla och förbättra sin hälsa.

Vid undersökningen går man igenom de viktigaste funktionerna i kroppen. En allmän hälsoundersökning brukar inkludera besök hos läkare för genomgång av sjukhistoria, blodprov, urinprov, vikt, längd, midjemått, syn, ev. hörseltest, blodtryck och i vissa fall EKG undersökning samt hjärtkärl- och lungfunktion.

Vi erbjuder två olika varianter, en mindre hälsokontroll och en mer utbredd.

Mindre hälsoundersökning: 1700 kr 

 • Blodtryckskontroll
 • BMI (Body Mass Index), vikt och längd
 • Hörseltest
 • Blodsocker
 • Hemoglobin, Hb
 • Urin
 • Blodfetter
 • Levervärden
 • Njurfunktion

Tillägg:

 • PSA, prostataprov (män): 250 kr
 • Ämnesomsättnings prov – 250 kr
 • EKG – 350 kr
 • Lungfunktion: 250 kr
 • Testosteron: 450 kr
 • B12:  250 kr
 • D-vitmin:  250 k

 Utbredd hälsoundersökning: 2600kr 

 • Medicinsk undersökning av läkare
 • Blodtryckskontroll
 • EKG
 • Hörseltest
 • BMI (Body Mass Index), vikt och längd
 • Blodstatus – röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar, mm
 • Blodsocker
 • Urinprov
 • Blodfetter
 • Leverprover
 • Njurfunktion
 • PSA, prostataprov (män)
 • Ämnesomsättning

Tillägg: 

 • Testosteron: 450 kr
 • B12: 250 kr
 • D-vitamin: 250 kr