Omskärelse الختان

Manlig omskärelse innebär att man avlägsnar hela eller delar av förhuden genom ett kirurgiskt ingrepp och ollonet kommer således att vara fritt från förhud. Om förhuden är för trång kan det vara svårt att dra tillbaka den när man gör rent. Det kan leda till att penis blir inflammerad. Oftast sker omskärelse när pojken är några veckor gammal, men detta ingrepp kan också göras för äldre barn och vuxna.

Inför operationen:

Några timmar innan operationen skall patienten/barnbet bada/duscha, ev raka sig i underlivet och  ta på sig rena kläder. Barnet måste vara friskt från infektioner och både föräldrar/ vårdnadshavare måste komma med legitimation och ger samtycket. Vissa medicinska tillstånd kan vara ett förhinder för operatioen. Detta bedöms av läkaren inför operationen.

Hur går operationen till?

Kirurgiska ingreppet utförs med en lugnande medicine och adekvat smärtlindring med hänsyn till ålder, mognad och övriga medicinska förhållanden. Vi använder ytanestesi med kräm eller plåster som innehåller ett bedövningsmedel. Därefter injicerar man en lokalbedövning i form av ringanestesi. En del av förhuden tas bort med hjälp av en special instrument och de kvarlämnade kanterna sys ihop. Stygnen behöver inte tas bort efteråt. Tråden som användes upplöses och försvinner av sig själv. Under läkningsprocessen försätter man med adekvat smärtlindring med hänsyn till ålder och övriga medicinska förhållanden.

Omskärelse av vuxna:

Fler och fler män upplever att förhuden kan vara besvärande. Det kan vara kosmetiska orsaker, men det kan också vara praktiska orsaker som gör att man vill avlägsna förhuden. En del är också oroade för peniscancer. Siffror finns som talar för att omskärelse minskar risken för detta. Efter ingreppet är de enda restriktionerna att man inte får ha sexuellt umgänge på cirka 6 veckor.

Efter operationen:

Efter operationen får man räkna med att penisen är svullen och lite röd hos små barn. Det är få som klagar över smärtor, men självklart kan det vara lite ömt. Det kan kännas annorlunda att kissa någon dag. Under de första veckorna efter operationen kan det vara svårt att styra strålen, men detta ger med sig. På lång sikt blir huden på ollonet en aningen tjockare och själva urinrörsmynningen kan även bli något trängre. Detta är inte något som har betydelse.

I vanliga fall erbjuds ingen efterkontroll utan man får höra av sig vid eventuella frågor eller önskemål om återbesök. De äldre barnen och vuxna kan gå till skolan/arbeta igen efter 1-2 veckor.

Patienten/vårdnadshavarna får information om smärtlindring, hygieniska åtgärder, duschning och  eventuella komplikationer samt var  patienten / vårdnadshavarna kan vända sig.