Intimkirugi

Blygdläppsförminskning:
Olika former av korrektioner i och omkring kvinnans könsorgan kan av olika skäl vara önskvärda. Efterfrågan på intimkirurgi har ökat avsevärt genom de senaste åren och man kan urskilja ingrepp på de yttre genitalia och de inre. Ingreppen på de yttre omfattar korrektioner av de yttre och de inre blygdläpparna och har huvudsakligen en estetisk betydelse men kan naturligtvis även ha en fysisk/mekanisk indikation. Ingreppet på de inre genitalia begränsar sig till försnävning av slidan för bättre vällustkänsla vid samlag, både för kvinnan och hennes partner.

Gemensam orsak för kvinnans behov eller önskemål är att de yttre genitalia genom graviditeter, födslar eller med stigande ålder mister delar av sin stadga och utvidgas och ger sken av att bli slappare och större. Rent anatomiskt kan storleken av genitalia även vara medfödd.

Eftersom man beroende på livsstil, vanor och fysiska aktiviteter kan generas både estetiskt och mekaniskt eller uppleva förändringar i den sexuella vällusten, är det enbart ett personligt problem för den enskilde och ingen utomstående kan egentligen ha synpunkter på önskemålet om en operation.

Även motsatsen, att de yttre genitala är för små kan förekomma, dock i väsentligt mindre omfattning. Detta tillstånd kommer sannolikt inom den närmaste framtiden att kunna behandlas utan operation.
Gemensamt för alla dessa operationer är, att de med fördel kan utföras i lokalbedövning kombinerat med lugnande medicin.

Inre Blygdläppar:
De inre blygdläpparna övergår framtill i två veck, som omsluter klitoris. Klitoris och de inre blygdläpparna motsvarar ollonet och förhuden hos mannen. Därför bör man undvika att förminska detta område för att inte stympa denna erektila vävnad framtill. Det betyder att man framtill även efter operationen kan ha ett framskjutande område.

I övrigt minskas de inre blygdläpparna således, att de kommer att hamna innanför och i nivå med de yttre blygdläpparna. Antingen görs en längsgående reduktion som ger ett längsgående ärr på toppen av blygdläppen eller så kan en plastik göras genom ett V-format snitt mitt på blygdläppen, således att blygdläppen görs kortare. Klitorisområdet ligger härmed helt utanför den kirurgiska manipulationen och skadas definitivt ej. Ärret efter denna plastik ligger vertikalt mitt på blygdläppen.

Yttre Blygdläppar:
Ofta är detta ett mindre vanligt problem. Stora blygdläppar kan dels utgöra ett mekaniskt hinder förutom att vara estetiskt störande. Då är bredden, d.v.s. tjockleken, oftast den mer framträdande egenskapen som önskas ändrad. Genom en längsgående uttunning av blygdläppen uppnås en försmalning. Ärret kommer att ligga på toppen av blygdläppen och det är lika långt som man förtunnat. En bestående bedövningskänsla kan förekomma.