Ögonlocksplastik

Ögonlocksplastik är en operation som tar bort överskott av hud på ögonlocken. Underliggande fettvävnad som orsakar påsar kan också tas bort eller flyttas om. Ögonlocksplastiken kan minska påsar under ögonen och hängande överskott på de övre ögonlocken. Operationen kan förbättra synen hos äldre med överhängande hudöverskott. Ögonlocksoperationen tar inte bort rynkor vid sidan av ögonen och lyfter inte heller ögonbrynet.

Ögonlocksplastiken anpassas till varje individ beroende på hennes/hans behov och förutsättningar. Ögonlockskirurgi kan inte stoppa åldringsprocessen, men den kan minska mängden av lös hud och påsar runt ögonen.

Vid första konsultation kommer operationens för- och nackdelar att noggrant gås igenom..

Operation:
Operationen utföras i lokalbedövning som kan kombineras med lugnande medicinering vid behov.

På de övre ögonlocken intecknas överskottshuden som avlägsnas med delar av underliggande muskel, fett avlägsnas och såret sluts så att en markerad ”globuslinje” erhålls och ärret ligger dolt i denna fåra förutom en liten del vid sidan som kan gå över ögonhålekanten beroende på hur stort hudöverskottet är.

I vissa fall är det lämpligare att enbart korrigera frambuktande fett enligt ovan via ett snitt på ögonlockens insida. Detta efterlämnar inga som helst synliga ärr och eliminerar risken helt för neddragning av ögonlockskanten. Huden draperar sig själv över det ”nya” underlaget.

Vid korrektion av rynkor och påsar under ögonen läggs snittet precis nedanför ögonfransarna och någon centimeter ut mot sidan i en naturlig rynka. Beroende på orsak och utseende, löses antingen enbart hud eller hud och muskel som därigenom kan lyftas och stramas. I förekommande fall avlägsnas eller föres fettöverskott tillbaka. Huden trimmas och såret sluts.

Efterförlopp:
När bedövningen släpper, uppstår en kortvarig smärta, som viker efter 30-45 minuter. Härefter är förloppet helt smärtfritt. Ispåsar läggs på ögonen för att minska svullnad och blåmärken. Man fortsätter med detta 2-3 gånger, en halv timme per gång, under de två första dagarna.

Ögonen svullnar upp under de två första dygnen, men svullnaden avtar gradvis och försvinner helt efter 7-10 dagar. Eventuella blåmärken kan ta ytterligare några dagar för att helt försvinna.

För att påskynda avsvullnaden skall man sova i ryggläge med höjd huvudända (2-3 kuddar) under 14 dagar. Stygnen avlägsnas efter 3-5 dagar och man kan börja använda makeup efter 10 dagar. Sociala aktiviteter kan i regel återupptas efter c:a 10 dagar.

Man bör ej bada bastu eller solbada ansiktet förrän efter 4-6 veckor (svullnaden kvarstår längre). Ärren får ej utsättas för direkt solbestrålning de första 6 månaderna. Hög solskyddsfaktor eller täckande make up kan används. Ögonomgivningarna känns stela i 1-2 månader. Ögonfransarna känns bedövade i 1-2 månader vilket försvinner spontant.

Komplikationer:
Vid alla operationer kan efterblödningar uppstå. Vid kraftig blödning måste såret öppnas igen. Dessa risker ökar vid medicinering med smärtstillande mediciner och vitamin E. Mindre blödningar, som ej behöver åtgärdas, förorsakar blåmärken, som försvinner spontant. Blödningar kan försena läkningen och förorsaka ärrbildningar i underhuden, som kan kännas som ojämnheter under flera månader.

Trots aseptisk teknik, kan vid alla operationer infektioner uppstå. I sådana fall behandlas med antibiotika.

Ärren blir normalt mycket diskreta, nästan osynliga. Alla sår, även under huden, läker med ärrbildning och då huden i ögonlocksregionen är mycket tunn, kan ärrbildning i underhuden te sig som knöligheter. Dessa försvinner i förekommande efter några månader.

Ärren är alltid röda i upp till 3-4 månader. Direkt solbestrålning eller solarium mot ärren måste undvikas det första halvåret för att inte få permanent röda eller brunpigmenterade ärr.

På de undre ögonlocken bör man inte ta bort för mycket hud för att undvika att ögonlocket dras nedåt. Stor försiktighet är påbjuden och detta kan resultera att patienter inte upplever att huden stramats tillräckligt.

Rökning försämrar blodcirkulationen och påverkar sårläkningen negativt. Rökning bör därför undvikas.